Tip: Hét alternatief voor Google Optimize & A/B-testen is itClicked.nl.

Dashboarding & analytics

Google Analytics 4 (GA4) vs. Universal Analytics (UA)

Door:

Tim Rooza

16 november 2022

Langzaam maar zeker nemen we afscheid van Universal Analytics (UA). Google stopt binnenkort met het bijhouden van gegevens en daarom wordt er massaal overgestapt op de opvolger: Google Analytics 4 (GA4). In eerste instantie wordt GA4 vaak ingesteld naast de bestaande UA, zodat er op beide ‘systemen’ data binnenkomt. Dit veroorzaakt veel verwarring, want als je de statistieken van beide naast elkaar zet komen ze niet overeen. Hoe komt dat?

Over Google Analytics 4 (GA4)

Google Analytics 4 biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van zijn voorganger. Maar Google Analytics 4 is ook een stuk ingewikkelder om mee te starten. Maak je veel gebruik van Google Analytics en valt de overstap je zwaar? Wij bieden een handige Google Analytics 4 cursus aan om jou en je collega’s hiermee op weg te helpen.

Universal Analytics vs. GA4

GA4 is een compleet nieuw systeem. Het is dus geen “evolutie” van de bestaande UA. Deze versie van Analytics werkt fundamenteel op een andere wijze. UA vergaart zijn gegevens op basis van het session-based data model. Deze sessies werden gekoppeld aan gebruikersdata (user data) vanuit cookies en browserinstellingen. Inmiddels zijn websites en webaplicaties zo complex geworden dat dit model niet meer volstaat. Daarnaast zijn de privacy-settings en regelgeving afgelopen jaren zo strikt geworden dat dit model niet langer meer houdbaar is.

GA4 maakt gebruik van een event-driven datamodel en koppelt zo sessies en paginaweergave los van elkaar. Google Analytics 4 meet een serie van events, waarbij elk event via parameters extra informatie doorgeeft. Ook leunt GA4 minder op cookies en browsers, maar meer op machine-learning en algoritmes.

Waarom zie ik verschillen in data tussen GA4 en UA?

Dit heeft dus te maken met het gebruik van een ander “meet model” (session-based vs. event-based). Daarnaast zijn er nog enkele andere zaken om rekening mee te houden.

Verschil in Users / Gebruikers

In Universal Analytics, zijn er twee “User” metrics: “Total Users“, en “New Users“. In Google Analytics 4 bestaan er drie: “Total Users“, “Active Users“, and “New Users”. Zie ook het schema hieronder:

StatistiekUAGA4
Totaal aantal gebruikers Primaire gebruikersstatistiek in UA: Totaal aantal gebruikersTotaal aantal gebruikers
Nieuwe gebruikers Aantal gebruikers dat voor de eerste keer interactie heeft gehad met uw siteAantal actieve gebruikers dat geen eerdere sessies heeft
Actieve gebruikersN.v.t.Primaire gebruikersstatistiek in GA4: Het aantal unieke gebruikers dat uw website of app heeft bezocht. Een actieve gebruiker is een gebruiker die een sessie met engagement heeft.

Belangrijke oorzaak voor het verschil in data
Universal Analytics toont Totaal aantal gebruikers (weergegeven als Gebruikers) in de meeste rapporten, terwijl GA4 zich richt op Actieve gebruikers (ook weergegeven als Gebruikers). De term Gebruikers lijkt hetzelfde, maar de berekening voor deze statistiek verschilt in UA en GA4, omdat UA gebruikmaakt van Totaal aantal gebruikers en GA4 van Actieve gebruikers.

Verschil in Pageviews / paginaweergaven

Over het algemeen moet het aantal Paginaweergaven in UA en GA4 vrij dicht bij elkaar liggen. Zit er toch een flink verschil in? Let dan op eventuele filters die ingesteld staan.

Houd je zowel de statistieken van een App als een Website bij? Dan kan het verschil wel een stuk groter zijn. GA4 combineert deze, terwijl deze in UA over het algemeen gesplitst zijn in meerdere properties.

Verschil in aankopen

De manier van het meten van aankopen is min of meer hetzelfde in UA en GA4, de verschillen zouden dan ook minimaal moeten zijn. Let er wel op dat de parameter “transaction_id” altijd correct wordt meegegeven. Als deze incorrect zijn kan dit wel tot verschillen in data leiden.

Verschil in Sessies

Er zit een verschil in hoe UA en GA4 een “sessie” bepaalt.

StatistiekUAGA4
SessiePeriode waarin een gebruiker actief engagement met uw website of app heeft.

Heeft gedefinieerde parameters waardoor deze mogelijk wordt beëindigd, bijv. dat een sessie wordt beëindigd na 30 minuten van inactiviteit (afhankelijk van de time-outinstellingen van de sessie), dat het tijdstempel is afgekapt om middernacht (volgens de tijdzone die voor de weergave is ingesteld) of als er nieuwe campagneparameters worden aangetroffen.

Als een gebruiker terugkomt na een time-out voor een sessie, start er een nieuwe sessie.
Als de gebruiker om middernacht op de website is, start er een nieuwe sessie.

Als een gebruiker op de website nieuwe campagneparameters ophaalt, start er een nieuwe sessie.
Ofwel sessiestart

De gebeurtenis session_start levert een sessie-ID en Analytics koppelt deze ID aan elke volgende gebeurtenis in de sessie om te bepalen uit welke sessie elke gebeurtenis afkomstig is.

Een sessie wordt beëindigd na 30 minuten inactiviteit (afhankelijk van de time-outinstellingen van de sessie).

Sessies worden niet opnieuw gestart om middernacht of als er nieuwe campagneparameters worden aangetroffen.

Als een gebruiker terugkomt na een time-out voor een sessie, start er een nieuwe sessie.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat GA4 een statistische schatting maakt van het aantal sessies. Dit is een schatting van het aantal unieke sessie-ID’s. UA doet dit niet. 

Verschil in conversies

In principe moet het aantal gemeten conversies tussen UA en GA4 dicht bij elkaar liggen, maar er zijn wel een aantal belangrijke aandachtspunten die het lastig kunnen maken om conversies te kunnen vergelijken.

StatistiekUAGA4
ConversiesU definieert een doel om aan te geven dat een bepaalde gebruikersactie als een conversie moet worden beschouwd. Als u bijvoorbeeld als doel Formulierinzending definieert, wordt er een conversie geregistreerd elke keer dat een gebruiker het formulier inzendt.

UA telt slechts één conversie per sessie voor elk doel. Als een gebruiker het formulier dus 2 keer inzendt tijdens dezelfde sessie, wordt er slechts 1 conversie geteld voor het doel voor Formulierinzending.
U geeft een conversiegebeurtenis op voor elke actie die u als conversie wilt tellen. Als u bijvoorbeeld opgeeft dat de gebeurtenis Formulierinzending een conversiegebeurtenis is, wordt er een conversie geregistreerd telkens wanneer een gebruiker het formulier inzendt.

GA4 telt elke instantie van de conversiegebeurtenis, ook als dezelfde conversiegebeurtenis meerdere keren wordt geregistreerd tijdens dezelfde sessie. Als een gebruiker het formulier 2 keer inzendt tijdens dezelfde sessie, worden er dus 2 conversies geteld.

Belangrijkste verschil: UA telt slechts één conversie per sessie voor hetzelfde doel. GA4 telt meerdere conversies per sessie voor dezelfde conversiegebeurtenis.

Ook is het in GA4 niet mogelijk om doelen in te stellen op basis van “duur” of “slimme doelen” te gebruiken. Denk bij het vergelijken ook weer aan de eventuele ingestelde filters.

Verschil in bounce rate

In GA4 is het bouncepercentage het percentage sessies zonder “engagement”. Met andere woorden: bouncepercentage is het tegenovergestelde van engagement percentage.

In UA is het bouncepercentage het percentage van alle sessies op uw site waarin gebruikers maar één pagina hebben bekeken.

StatistiekUAGA4
BouncepercentageHet percentage sessies waarbij één pagina wordt geladen en geen interactie plaatsvond met de pagina. Een bouncesessie heeft een duur van 0 seconden. De sessie telt als een bounce wanneer een gebruiker bijvoorbeeld uw website bezoekt en de content op de homepage enkele minuten bekijkt, maar de pagina verlaat zonder op links te klikken of zonder gebeurtenissen te activeren die worden geregistreerd als interactiegebeurtenis.Het percentage sessies dat geen sessie met engagement was. Als een gebruiker uw website bijvoorbeeld bezoekt, de content op uw homepage minder dan 10 seconden bekijkt en de homepage dan verlaat zonder gebeurtenissen te activeren of andere pagina’s of schermen te bezoeken, telt de sessie als een bounce.

Een sessie met engagement is een sessie die 10 seconden of langer duurt, 1 of meer conversiegebeurtenissen heeft of 2 of meer pagina- of schermweergaven heeft. Als een gebruiker geen sessie met engagement heeft (als de gebruiker dus niet voldoet aan een of meer criteria voor een sessie met engagement), telt Google Analytics de sessie als een bounce.

Google Analytics 4 implementeren en interpreteren

De implementatie en interpretatie van statistieken is met GA4 dus flink gewijzigd vergeleken met Universal Analytics. Inmiddels hebben we al veel organisaties mogen helpen bij het implementeren en interpreteren van GA4 data. Vaak in combinatie met een mooi begrijpelijk dashboard en een Google Analytics 4 cursus. Waar kunnen we jou mee helpen? Laat het ons weten.

Online marketing specialist

Over de schrijver:

Tim Rooza

Dankzij ruime ervaring op verschillende deelgebieden binnen online marketing zorg ik ervoor dat kansen gesignaleerd en verzilverd worden. Daarbij zet ik verschillende middelen in zoals o.a. Google Adwords (SEA), zoekmachineoptimalisatie (SEO), Social Media, Videomarketing, E-mailmarketing en Conversieoptimalisatie.

Online marketing dashboard?

Krijg met rapportages en dashboards inzicht in data met geavanceerde en/of maatwerk Google Analytics implementaties.

Meer informatie over online marketing dashboard.

  1. Beschikbaar online én als PDF
  2. Op maat gemaakt in je eigen huisstijl
  3. Eventueel inclusief (complexe) Google Analytics implementatie (zowel hands-on als advies)
  4. Praktisch altijd een koppeling met uw eigen databronnen mogelijk (CRM, Mailsysteem, Website, Social Media etc.)

Online marketing uitbesteden?

Dankzij veel ervaring met dashboarding & analytics en andere onderdelen van online marketing gaan we deze uitdaging graag aan.

Contact
0%