rooza online marketing

Google Shopping - Online marketing bureau : Rooza.nl

Genereer Shopping feed

Genereer Google shopping feed op basis van website gegevens.

Gegevens van de productoverview pagina

Dit heeft betrekking op de categoriepagina. Deze categoriepagina bevat verwijzingen naar de productdetailpagina's.

Gegevens van de product detail pagina

Deze gegevens worden van de product detailpagina's uitgelezen.

Feed heading

Dit komt bovenaan de feed te staan. Wijzig deze gegevens zodat ze kloppend zijn voor je eigen website.

Extra eigenschappen per product

Deze eigenschappen worden per product-item aan de feed toegevoegd

Shopping Datafeed - Resultaat

Awesome! Export naar .csv & Import in Adwords